Na początku ubiegłego roku akademickiego, z inicjatywy Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, uruchomiono wolontariat studencki pod nazwą Studencki Klub Pomocy Koleżeńskiej (SKPK).  W ten sposób stworzono zorganizowaną grupę studentów, którzy chętnie pomagają swym niepełnosprawnym kolegom i koleżankom. Pomoc świadczona jest w zależności od potrzeb zgłaszanych ze strony osób z niepełnosprawnościami.

Do głównych zadań wolontariuszy – „asystentów” studentów z niepełnosprawnościami należą m.in.:

  • towarzyszenie i udzielanie wsparcia osobie z niepełnosprawnością podczas zajęć
    dydaktycznych i w przerwach między zajęciami,
  • pomoc w przemieszczaniu się między budynkami PWSZ w Raciborzu,
  • pomoc w sporządzaniu notatek z zajęć dydaktycznych,
  • zapewnienie o wsparciu w załatwianiu wszelkich formalności związanych z procesem kształcenia – w sekretariatach, dziale praktyk oraz innych jednostkach organizacyjnych naszej uczelni, w tym również pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych.

Zgłaszając chęć udziału w wolontariacie Studenckiego Klubu Pomocy Koleżeńskiej:

– zostaniesz wpisany do rejestru wolontariuszy SKPK,

– otrzymasz Kartę Wolontariusza SKPK,

– dając trochę siebie – zyskasz o wiele więcej.

 W ten sposób stworzymy zorganizowaną grupę studenckiej pomocy koleżeńskiej  i w zależności od potrzeb zgłaszanych ze strony osób z niepełnosprawnościami będziemy z tych zasobów osobowych i chęci do pomocy korzystali.

Jednocześnie pragnę bardzo podziękować aktywnym wolontariuszom, dzięki którym niewątpliwie środowisko uczelniane staje się bardziej przyjazne studentom z niepełnosprawnościami. Oto co mówią oni na temat wolontariatu w SKPK:

„ Udział w wolontariacie SKPK przede wszystkim uczy mnie cierpliwości i empatii. Zastanawiające jest dla mnie życie osoby słabosłyszącej. Jej problemy w komunikacji – coś czego wcześniej nie zauważałam. W relacji do mojej koleżanki, której pomagam odkrywam nieznaną mi dotąd część mojej osobowości. Bycie wolontariuszką jest przygodą dyktowaną chęcią niesienia pomocy. Polecam!

Do udziału w wolontariacie zachęciła mnie mgr Zofia Jędorowicz – Pełnomocnik  Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.”

Daria Zimny – absolwentka Edukacji Artystycznej

 

„ Udzielając się w wolontariacie czujemy, że spełniamy swój obowiązek pomagając naszym kolegom i koleżankom z niepełnosprawnościami. Ich uśmiech i radość wynagradza nam poświęcony im czas. Jesteśmy wolontariuszkami dzięki propozycji Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – Zofii Jędorowicz, z którą utrzymujemy stały kontakt. To pomaga nam wspólnie rozwiązywać pojawiające się trudności. To, co jest dla nas najważniejsze – to przekonanie, że dzięki bezinteresownej pomocy zmieniamy świat na lepsze. Zachęcamy Was do zaangażowania się w wolontariacie SKPK!”

Malwina Bednarek, Nikol Wieder – studentki II roku Administracji

Julia Kołek, Kristine Piętka – studentki II roku Wychowania fizycznego

Podążając za apelem Roberta Baden-Powell’a:
”Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”

życzę satysfakcji z czynienia dobra!

mgr Zofia Jędorowicz
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych

Osoby chętne do pomocy proszone są o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych – mgr Zofią Jędorowicz

(nr tel. 661 919 301;    zk-j@wp.pl;   konsultacje: środa  9.40 – 10.25,  p.234)